BlackBerry Bold 9930 9900 - Cài mức độ quan trọng cho một email hoặc tin nhắn PIN bạn gửi

background image

Cài mức độ quan trọng cho một email hoặc tin nhắn PIN bạn gửi

Nếu bạn thay đổi mức độ quan trọng của một email hoặc tin nhắn PIN, chỉ báo ưu tiên cao hoặc chỉ báo ưu tiên thấp sẽ
hiển thị bên cạnh tin nhắn trên điện thoại thông minh BlackBerry của bạn. Nếu ứng dụng nhắn tin của người nhận hỗ trợ
mức độ quan trọng cho các tin nhắn, mức độ quan trọng cũng sẽ được báo cho người nhận.

1.

Khi soạn email hoặc tin nhắn PIN, hãy bấm phím

> Tùy chn.

2.

Đổi trường Mc quan trng.

3.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

113

background image

Bấm phím

> Lưu.