BlackBerry Bold 9930 9900 - Đính kèm thẻ liên lạc vào tin nhắn

background image

Đính kèm thẻ liên lạc vào tin nhắn

Bạn có thể đính kèm thẻ liên lạc vào email, tin nhắn PIN hoặc tin nhắn văn bản.

1.

Khi bạn đang soạn thảo email, hãy bấm phím

> Đính kèm > Sliên lc.

2.

Tìm và chọn một số liên lạc.

3.

Bấm phím

> Tiếp tc.

Thông tin liên quan

Tôi không thể đính kèm tập tin vào tin nhắn văn bản,

133