BlackBerry Bold 9930 9900 - Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán

background image

Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn

đoán

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

Hướng dẫn sử dụng

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán

364

background image

• Thử chạy lại báo cáo chẩn đoán. Trong báo cáo chẩn đoán, hãy bấm phím

> Lp li tt ccác bước.

• Hãy kiểm tra xem điện thoại thông minh BlackBerry của bạn có được kết nối với mạng không dây không.
• Nếu bạn không thể gửi báo cáo chẩn đoán cho một địa chỉ email, hãy thử gửi báo cáo cho một PIN. Tương tự như vậy,

nếu bạn không thể gửi báo cáo chẩn đoán đến một PIN, hãy thử gửi báo cáo này đến một địa chỉ email.

Thông tin liên quan

Chạy, xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán,

363

Hướng dẫn sử dụng

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán

365