BlackBerry Bold 9930 9900 - Chia sẻ thẻ thông minh

background image

Chia sẻ thẻ thông minh

Trước khi bn bt đu:
Để thực hiện tác vụ này, bạn phải bật công nghệ NFC và chỉ báo

phải hiển thị trên màn hình khi bạn nhấp vào thẻ

thông minh.

1.

Trong thư mục ng dng, hãy nhấp vào biểu tượng Ththông minh.

2.

Nhấp vào thẻ thông minh.

3.

Đặt thẳng hàng mặt sau điện thoại thông minh BlackBerry của bạn với một thiết bị hỗ trợ NFC.