BlackBerry Bold 9930 9900 - Tải một chứng chỉ hoặc khóa PGP về từ một máy chủ có hỗ trợ LDAP hoặc DSML

background image

Tôi không thể tải chứng chỉ hoặc khóa PGP về từ máy chủ hỗ trợ LDAP,

361