BlackBerry Bold 9930 9900 - Xem các đặc tính cho một ứng dụng

background image

Xem các đặc tính cho một ứng dụng

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp vào Đin thoi > Qun lý ng dng.

3.

Nhấp vào một ứng dụng.

Hướng dẫn sử dụng

ng dụng

253