BlackBerry Bold 9930 9900 - Chặn hoặc dừng chặn cuộc gọi

background image

Chặn hoặc dừng chặn cuộc gọi

Trước khi bn bt đu: Để thực hiện thao tác này, điện thoại thông minh BlackBerry của bạn phải sử dụng thẻ SIM và nhà
cung cấp dịch vụ không dây phải cài đặt thẻ SIM của bạn cho dịch vụ này và cung cấp cho bạn một mật khẩu chặn cuộc gọi.

1.

Từ màn hình chính, hãy bấm phím

.

2.

Bấm phím

> Tùy chn > Chn cuc gi.

3.

Chọn một tùy chọn chặn cuộc gọi.

4.

Bấm phím

> Bt.

5.

Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi.

Để dừng chặn cuộc gọi, hãy chọn một tùy chọn chặn cuộc gọi. Bấm phím

> Tt.