Ajutor BlackBerry Bold 9930 9900

background image

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones

Versiune: 7.1

Ghidul utilizatorului

background image

Published: 2012-12-06

SWD-20121206115513536

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă ........................................................................................................................................... 9

Iniţiere: Telefonul dvs. smartphone ............................................................................................................... 9
Subiecte populare ...................................................................................................................................... 29
Sfaturi utilizate frecvent .............................................................................................................................. 33
Depanare obişnuită .................................................................................................................................... 42

Sfaturi şi scurtături ..................................................................................................................................... 47

Sfaturi: Simplificarea sarcinilor ................................................................................................................... 47
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei ................................................................................................... 48
Sfaturi: Găsirea aplicaţiilor .......................................................................................................................... 49
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru muzică, imagini, clipuri video şi fişiere proprii ........................................ 50
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru optimizarea performanţei telefonului smartphone ................................. 51
Sfaturi: Actualizarea software-ului .............................................................................................................. 52
Sfaturi: Păstrarea în siguranţă a informaţiilor ............................................................................................... 53
Sfaturi: Administrarea indicatorilor ............................................................................................................. 53
Scurtături: Telefon ...................................................................................................................................... 54
Scurtături: Mesaje ...................................................................................................................................... 55
Scurtături: fişiere şi ataşamente .................................................................................................................. 56
Scurtături: Introducerea textului cu tastatura fizică ..................................................................................... 57
Scurtături: Media ....................................................................................................................................... 58
Scurtături: Browser .................................................................................................................................... 59
Scurtături: Căutare ..................................................................................................................................... 61
Scurtături: Hărţi ......................................................................................................................................... 61
Scurtături: Calendar ................................................................................................................................... 62
Depanare: Scurtături .................................................................................................................................. 62

Telefon ....................................................................................................................................................... 63

Cum se realizează: Telefon ......................................................................................................................... 63
Depanare: Telefon ...................................................................................................................................... 83

background image

Comenzile vocale ....................................................................................................................................... 87

Cum se realizează: Comenzi vocale ............................................................................................................. 87
Depanare: Comenzi vocale ......................................................................................................................... 89

Mesajele .................................................................................................................................................... 91

Cum se realizează: Aplicaţia de mesaje ....................................................................................................... 91
Depanare: Aplicaţia de mesaje ................................................................................................................. 129

Fişiere şi ataşamente ................................................................................................................................ 135

Cum se realizează: Fişiere ........................................................................................................................ 135
Depanare: Fişiere ..................................................................................................................................... 142

Media ...................................................................................................................................................... 144

Cum se realizează: Media ......................................................................................................................... 144
Depanare: Media ...................................................................................................................................... 161

Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................................. 165

Cum se realizează: Tonuri de apel, sunete şi alerte .................................................................................... 165
Depanare: Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................ 169

Browser ................................................................................................................................................... 170

Cum se realizează: Browser ...................................................................................................................... 170
Sfaturi: Browser ....................................................................................................................................... 184
Depanare: Browser .................................................................................................................................. 185

Calendar .................................................................................................................................................. 187

Cum se realizează: Calendar ..................................................................................................................... 187
Sfaturi: Calendar ...................................................................................................................................... 197
Depanare: Calendar ................................................................................................................................. 198

Contacte .................................................................................................................................................. 200

Cum se realizează: Contacte ..................................................................................................................... 200
Depanare: Contacte ................................................................................................................................. 210

Ceas ........................................................................................................................................................ 211

background image

Cum se realizează: Ceas ........................................................................................................................... 211
Depanare: Ceas ........................................................................................................................................ 214

Sarcini şi mementouri ............................................................................................................................... 216

Crearea unei sarcini sau a unui memento .................................................................................................. 216
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento .............................................................................................. 216
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento ...................................................................... 216
Modificarea stării unei sarcini ................................................................................................................... 217
Ascunderea sarcinilor finalizate ................................................................................................................ 217
Afişarea sarcinilor în calendar ................................................................................................................... 217
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor ............................................................................................... 217
Despre categorii ....................................................................................................................................... 219
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento .................................................................... 220
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri ...................................................................... 220
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele ....................................................................... 220

Introducerea textului ................................................................................................................................ 222

Cum se realizează: Introducere text .......................................................................................................... 222
Depanare: Introducere text ....................................................................................................................... 229

Tastatură ................................................................................................................................................. 230

Cum se realizează: Tastatură .................................................................................................................... 230

Limbă ...................................................................................................................................................... 233

Cum se realizează: Limbă ......................................................................................................................... 233
Depanare: Limbă ...................................................................................................................................... 235

Afişare ecran ............................................................................................................................................ 236

Cum se realizează: Afişare ecran .............................................................................................................. 236
Depanare: Afişare ecran ........................................................................................................................... 241

Tehnologia GPS ........................................................................................................................................ 242

Cum se realizează: Tehnologia GPS .......................................................................................................... 242
Depanare: Tehnologia GPS ....................................................................................................................... 244

background image

Busolă ..................................................................................................................................................... 245

Cum se realizează: Busolă ........................................................................................................................ 245

Hărţi ........................................................................................................................................................ 247

Cum se realizează: Hărţi ........................................................................................................................... 247
Personalizare: Hărţi .................................................................................................................................. 251
Depanare: Hărţi ....................................................................................................................................... 253

Aplicaţii .................................................................................................................................................... 254

Cum se realizează: Aplicaţii ...................................................................................................................... 254
Depanare: Aplicaţii ................................................................................................................................... 256

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 260

Cum se realizează: BlackBerry ID ............................................................................................................. 260

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 262

Cum se realizează: BlackBerry Device Software ........................................................................................ 262
Depanare: BlackBerry Device Software ..................................................................................................... 264

Gestionarea conexiunilor .......................................................................................................................... 266

Reţeaua mobilă ........................................................................................................................................ 266
Tehnologie Wi-Fi ...................................................................................................................................... 273

Modul hotspot mobil ................................................................................................................................. 283

Cum se realizează: Mod hotspot mobil ...................................................................................................... 283
Depanare: Mod hotspot mobil ................................................................................................................... 286

Tehnologie Bluetooth ............................................................................................................................... 288

Cum se realizează: Tehnologia Bluetooth .................................................................................................. 288
Depanare: Tehnologia Bluetooth .............................................................................................................. 296

Tehnologia NFC ....................................................................................................................................... 300

Cum se realizează: Tehnologia NFC .......................................................................................................... 300
Depanare: Tehnologia NFC ....................................................................................................................... 306

background image

Serverul media ......................................................................................................................................... 308

Cum se realizează: Server media .............................................................................................................. 308

Accesorii inteligente ................................................................................................................................. 310

Despre aplicaţia Accesorii inteligente ....................................................................................................... 310
Configurarea staţiilor noi ........................................................................................................................... 310
Schimbarea profilului unei staţii ................................................................................................................ 310
Ştergerea profilurilor de staţie salvate ....................................................................................................... 311

Alimentare şi baterie ................................................................................................................................ 312

Cum se realizează: Alimentare şi baterie ................................................................................................... 312
Depanare: Alimentare şi baterie ............................................................................................................... 316

Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................................ 317

Cum se realizează: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................... 317
Depanare: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................ 323

Căutare .................................................................................................................................................... 325

Cum se realizează: Căutare ...................................................................................................................... 325
Depanare: Căutare ................................................................................................................................... 329

Securitate ................................................................................................................................................ 330

Cum se realizează: Securitate ................................................................................................................... 330
Depanare: Securitate ............................................................................................................................... 362

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare ................................................................................... 364

Rularea, vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare .............................................. 364
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii ................................................................. 364
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare ........................................................... 365
Găsirea numărului şi versiunii BlackBerry Device Software pentru modelul telefonului dvs. smartphone ..... 365
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare ..................................................................................... 366

Sincronizare ............................................................................................................................................. 367

Cum se realizează: Sincronizare ............................................................................................................... 367
Depanare: Sincronizare ............................................................................................................................ 370

background image

Opţiuni de accesibilitate ........................................................................................................................... 372

Cum se realizează: Accesibilitate .............................................................................................................. 372

Calculator ................................................................................................................................................ 378

Utilizarea calculatorului ............................................................................................................................ 378
Conversia unei unităţi de măsură .............................................................................................................. 378

Glosar ...................................................................................................................................................... 379

Notificare legală ....................................................................................................................................... 381