BlackBerry Bold 9930 9900 - Umożliwianie dokonywania płatności NFC, gdy smartfon jest wyłączony, zablokowany, lub gdy wyłączone jest podświetlenie

background image

Umożliwianie dokonywania płatności NFC, gdy smartfon jest wyłączony,

zablokowany, lub gdy wyłączone jest podświetlenie

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Near Field Communication.

3.

W sekcji Zezwalaj na transakcje kartą NFC, wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby umożliwić dokonywanie płatności NFC, gdy smartfon BlackBerry jest zablokowany lub gdy podświetlenie jest

wyłączone, zaznacz pole wyboru Po zablokowaniu i wyłączeniu podświetlenia.

• Aby umożliwić dokonywanie płatności NFC, gdy smartfon jest wyłączony, zaznacz pole wyboru Po wyłączeniu

zasilania.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.