Pomoc usługi BlackBerry Bold 9930 9900

background image

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones

Wersja: 7.1

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2012-12-06

SWD-20121206120039852

background image

Spis treści

Szybka pomoc .............................................................................................................................................. 9

Rozpoczęcie pracy: twój smartfon ................................................................................................................. 9
Popularne tematy ....................................................................................................................................... 28
Popularne wskazówki ................................................................................................................................. 33
Rozwiązywanie popularnych problemów ..................................................................................................... 41

Wskazówki i skróty ...................................................................................................................................... 47

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań ..................................................................................................... 47
Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii ................................................................................................ 48
Wskazówki: Znajdowanie aplikacji ............................................................................................................... 49
Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i pliki ................................................................... 50
Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu .......................................... 50
Porady: aktualizowanie oprogramowania .................................................................................................... 52
Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji ....................................................................................... 52
Wskazówki: Zarządzanie wskaźnikami ........................................................................................................ 53
Skróty: telefon ............................................................................................................................................ 54
Skróty: wiadomości .................................................................................................................................... 54
Skróty: pliki i załączniki ............................................................................................................................... 56
Skróty: wpisywanie za pomocą klawiatury sprzętowej .................................................................................. 57
Skróty: multimedia ..................................................................................................................................... 58
Skróty: przeglądarka ................................................................................................................................... 59
Skróty: wyszukiwanie .................................................................................................................................. 60
Skróty: mapy .............................................................................................................................................. 61
Skróty: kalendarz ........................................................................................................................................ 61
Rozwiązywanie problemów ze skrótami ....................................................................................................... 62

Telefon ....................................................................................................................................................... 63

Wskazówki: telefon ..................................................................................................................................... 63
Rozwiązywanie problemów: telefon ............................................................................................................. 83

background image

Polecenia głosowe ...................................................................................................................................... 87

Informacje: Polecenia głosowe .................................................................................................................... 87
Rozwiązywanie problemów: Polecenia głosowe ........................................................................................... 89

Wiadomości ............................................................................................................................................... 91

Poradnik: aplikacja wiadomości .................................................................................................................. 91
Rozwiązywanie problemów: aplikacja wiadomości ..................................................................................... 129

Pliki i załączniki ........................................................................................................................................ 135

Informacje: Pliki ....................................................................................................................................... 135
Rozwiązywanie problemów: pliki ............................................................................................................... 142

Multimedia ............................................................................................................................................... 143

Poradnik: Multimedia ............................................................................................................................... 143
Rozwiązywanie problemów z multimediami ............................................................................................... 160

Dzwonki, dźwięki i alarmy ......................................................................................................................... 164

Informacje: dzwonki, dźwięki i alarmy ....................................................................................................... 164
Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami ................................................................ 168

Przeglądarka ............................................................................................................................................ 169

Informacje: Przeglądarka .......................................................................................................................... 169
Podpowiedzi: przeglądarka ....................................................................................................................... 183
Rozwiązywanie problemów z przeglądarką ................................................................................................ 184

Kalendarz ................................................................................................................................................ 186

Informacje: Kalendarz .............................................................................................................................. 186
Podpowiedzi: kalendarz ............................................................................................................................ 195
Rozwiązywanie problemów z kalendarzem ................................................................................................ 196

Kontakty .................................................................................................................................................. 198

Informacje: Kontakty ................................................................................................................................ 198
Rozwiązywanie problemów z kontaktami ................................................................................................... 208

Zegar ....................................................................................................................................................... 209

background image

Informacje: Zegar ..................................................................................................................................... 209
Rozwiązywanie problemów z zegarem ....................................................................................................... 212

Zadania i notatki ....................................................................................................................................... 214

Tworzenie zadania lub notatki ................................................................................................................... 214
Przesyłanie zadania lub notatki ................................................................................................................. 214
Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki ................................................................................................. 214
Zmiana stanu zadania .............................................................................................................................. 214
Ukrywanie wykonanych zadań .................................................................................................................. 215
Wyświetlanie zadań w kalendarzu ............................................................................................................. 215
Synchronizacja zadań i notatek ................................................................................................................. 215
Kategorie — informacje ............................................................................................................................ 217
Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie ....................................................................................... 218
Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek ............................................................................... 218
Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów .............................................................. 218

Pisanie ..................................................................................................................................................... 220

Informacje: pisanie ................................................................................................................................... 220
Rozwiązywanie problemów z pisaniem ...................................................................................................... 227

Klawiatura ................................................................................................................................................ 228

Informacje: Klawiatura .............................................................................................................................. 228

Język ....................................................................................................................................................... 231

Informacje: Język ..................................................................................................................................... 231
Rozwiązywanie problemów z językiem ...................................................................................................... 233

Ekran ....................................................................................................................................................... 234

Informacje: ekran ..................................................................................................................................... 234
Rozwiązywanie problemów: Ekran ............................................................................................................ 238

Technologia GPS ...................................................................................................................................... 240

Informacje: Technologia GPS .................................................................................................................... 240
Rozwiązywanie problemów z technologią GPS ........................................................................................... 242

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 243

Informacje: Kompas ................................................................................................................................. 243

Mapy ....................................................................................................................................................... 245

Informacje: Mapy ..................................................................................................................................... 245
Personalizacja: Mapy ............................................................................................................................... 249
Rozwiązywanie problemów z mapami ....................................................................................................... 251

Aplikacje .................................................................................................................................................. 252

Informacje: Aplikacje ................................................................................................................................ 252
Rozwiązywanie problemów z aplikacjami .................................................................................................. 254

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 259

Jak: BlackBerry ID .................................................................................................................................... 259

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 261

Informacje: Aktualizacja oprogramowania BlackBerry ............................................................................... 261
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software ............................................ 263

Zarządzanie połączeniami ........................................................................................................................ 265

Sieć telefonii komórkowej ......................................................................................................................... 265
Technologia Wi-Fi ..................................................................................................................................... 272

Tryb mobilnego punktu aktywnego ........................................................................................................... 282

Informacje: Tryb mobilnego punktu aktywnego ......................................................................................... 282
Rozwiązywanie problemów: Tryb mobilnego punktu aktywnego ................................................................. 285

Technologia Bluetooth ............................................................................................................................. 287

Informacje: Technologia Bluetooth ........................................................................................................... 287
Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth .................................................................................. 295

Technologia NFC ...................................................................................................................................... 299

Informacje: Technologia NFC ................................................................................................................... 299
Rozwiązywanie problemów z technologią NFC .......................................................................................... 305

background image

Serwer multimediów ................................................................................................................................. 307

Poradnik: Serwer multimediów ................................................................................................................. 307

Inteligentne akcesoria .............................................................................................................................. 309

Aplikacja Inteligentne akcesoria — informacje .......................................................................................... 309
Konfiguracja nowej stacji dokującej .......................................................................................................... 309
Zmiana profilu dokowania ......................................................................................................................... 309
Usuwanie zapisanego profilu dokowania ................................................................................................... 310

Zasilanie i akumulator .............................................................................................................................. 311

Informacje: Zasilanie i bateria ................................................................................................................... 311
Rozwiązywanie problemów: zasilanie i akumulator .................................................................................... 315

Pamięć masowa i karty multimedialne ...................................................................................................... 316

Informacje: Miejsce w pamięci urządzenia i karty multimedialne ............................................................... 316
Rozwiązywanie problemów: Pamięć masowa i karty multimedialne ........................................................... 322

Wyszukaj .................................................................................................................................................. 324

Informacje: Wyszukiwanie ........................................................................................................................ 324
Rozwiązywanie problemów: Wyszukiwanie ................................................................................................ 328

Zabezpieczenia ........................................................................................................................................ 329

Wskazówki: zabezpieczenia ...................................................................................................................... 329
Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem ........................................................................................ 360

Rejestry usług i raporty diagnostyczne ...................................................................................................... 362

Generowanie, wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego ............................................... 362
Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług .............................................................................. 362
Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych ..................................................................... 363
Jak znaleźć numer modelu posiadanego smartfonu oraz wersję oprogramowania BlackBerry Device

Software ............................................................................................................................................. 363

Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub wysłać raportu diagnostycznego ................................................. 363

Synchronizacja ......................................................................................................................................... 365

Wskazówki: synchronizacja ....................................................................................................................... 365

background image

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją ............................................................................................. 368

Opcje dostępności .................................................................................................................................... 370

Informacje: Dostępność ............................................................................................................................ 370

Kalkulator ................................................................................................................................................ 376

Korzystanie z kalkulatora .......................................................................................................................... 376
Przeliczanie jednostek miary .................................................................................................................... 376

Słownik pojęć ........................................................................................................................................... 377

Informacje prawne ................................................................................................................................... 379