BlackBerry Bold 9930 9900 - De SIM-kaart, mediakaart en batterij plaatsen

background image

De SIM-kaart, mediakaart en batterij plaatsen

Verwijder het batterijklepje


Trek de onderkant van de batterijklep omhoog om de klep te verwijderen.

De SIM-kaart plaatsen

Afhankelijk van uw model BlackBerry-smartphone of de serviceprovider hebt u mogelijk geen SIM-kaart nodig om uw
smartphone te kunnen gebruiken.

Gebruikershandleiding

Vermogen en batterij

315

background image


Schuif de SIM-kaart in de gleuf.

De mediakaart en batterij plaatsen

De mediakaart is optioneel. Als er een mediakaart is meegeleverd, kan het zijn dat deze al is geplaatst.
Verwijder de batterij voordat u de mediakaart plaatst of verwijdert.

Gebruikershandleiding

Vermogen en batterij

316