BlackBerry Bold 9930 9900 - Een item toevoegen aan Woordvervanging

background image

Een item toevoegen aan Woordvervanging

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Typen en taal > Woordvervanging.

3.

Druk op de toets

> Nieuw.

4.

Typ in het veld Vervangen de tekst die u wilt vervangen.

5.

Voer een van de volgende bewerkingen uit in het veld Door:
• Typ de vervangende tekst.
• Druk op de toets

> Macro invoegen als u een macro wilt invoegen, bijvoorbeeld de huidige datum of tijd.

6.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Als u de hoofdletters van de tekst wilt handhaven zoals u deze typt, wijzigt u het veld Hoofdletters in Zoals

ingevoerd.

• Als u het hoofdlettergebruik van de tekst wilt bepalen op basis van de context, wijzigt u het veld Hoofdletters in

Slimme hoofdletters.

7.

Wijzig de taal in het veld Taal.

8.

Druk op de toets

> Opslaan.

Gebruikershandleiding

Typen

227