BlackBerry Bold 9930 9900 - Een contactpersoon in de lijst met vaste kiesnummers toevoegen, wijzigen of verwijderen

background image

Een contactpersoon in de lijst met vaste kiesnummers toevoegen,

wijzigen of verwijderen

Vóór u begint: Als u deze taak wilt uitvoeren, dient uw serviceprovider uw SIM-kaart in te stellen voor deze service en u een
PIN2-code voor uw SIM-kaart te geven.

1.

Druk in het beginscherm op de toets

.

2.

Druk op de toets

> Opties > FDN-telefoonlijst.

• Om een contactpersoon toe te voegen, drukt u op de toets

> Nieuw. Typ de PIN2-code. Druk op de toets

. Typ een naam en telefoonnummer.

• Om een contactpersoon te wijzigen, drukt u op de toets

> Bewerken. Wijzig de gegevens van de

contactpersoon.

• Om een contactpersoon te verwijderen markeert u een contactpersoon. Druk op de toets

> Verwijderen.

3.

Druk op de toets

> Opslaan.