BlackBerry Bold 9930 9900 - Snelkoppelingen: typen met het fysieke toetsenbord

background image

Snelkoppelingen: typen met het fysieke toetsenbord

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Een punt invoegen (.)

Druk twee keer op de toets

. Het volgende woord

begint dan met een hoofdletter.

Een apenstaartje (@) of een punt (.) invoegen in een e-
mailadres

Druk op de toets

.

Hoofdletter invoeren

Houd de lettertoets ingedrukt tot de hoofdletter wordt
weergegeven.

Gebruikershandleiding

Snelle help

39

background image

Hoofdlettervergrendeling inschakelen

Druk op de toets

en de rechtertoets

. Om

hoofdlettervergrendeling uit te schakelen, drukt u op de
linker- of rechtertoets

.

Een symbool typen

Druk op de toets

. Typ de letter die onder het

gewenste symbool verschijnt.

Het andere teken invoeren dat op een toets staat

Druk op de toets

en de tekentoets.

Een accent of speciaal teken typen

Houd de lettertoets ingedrukt en schuif uw vinger op het
trackpad naar links of rechts. U kunt bijvoorbeeld een ü
typen door U ingedrukt te houden en met uw vinger naar
links te schuiven tot ü wordt weergegeven. Laat de
lettertoets los als het teken met een accent of een speciaal
teken wordt weergegeven.

Een nummer typen in een tekstveld

Houd de

-toets ingedrukt en druk op de

nummertoets.

Een nummer typen in een nummerveld

Druk op een nummertoets. U hoeft niet te drukken op de
toets

.

Nummervergrendeling inschakelen

Druk op de toets

en de linkertoets

. Om

nummervergrendeling uit te schakelen, drukt u op de
linker- of rechtertoets

.

Een regel tekst markeren

Druk op de linker- of rechtertoets

en schuif met uw

vinger naar boven of naar beneden op het trackpad.

Tekst teken voor teken selecteren

Druk op de linker- of rechtertoets

en schuif met uw

vinger naar links of naar rechts op het trackpad.

Gemarkeerde tekst knippen

Druk op de linker- of rechtertoets

en op de toets

.

Gemarkeerde tekst kopiëren

Druk op de toets

en klik met het trackpad.

Tekst plakken

Druk op de linker- of rechtertoets

en klik op het

trackpad.