BlackBerry Bold 9930 9900 - Belangrijke toetsen

background image

Belangrijke toetsen

Toetsen aan de voorkant van uw BlackBerry-smartphone

Trackpad

• Beweeg uw vinger om over het scherm te navigeren.
• Druk (klik) om een item te selecteren.
• Houd uw vinger op het scherm gedrukt om een pop-upmenu te

openen.

Menu

• Een menu openen.
• Een gemarkeerd menu-item selecteren.
• Houd ingedrukt om snel tussen toepassingen te schakelen.

Escape

• Terug naar het vorige scherm.
• Het menu sluiten.

Verzenden

• Een oproep plaatsen.
• Een oproep beantwoorden.

Verbreektoets/aan-
uittoets

• Een gesprek beëindigen.
• Terugkeren naar het beginscherm.
• Houd deze toets ingedrukt om uw BlackBerry-smartphone in of

uit te schakelen.

Gebruikershandleiding

Snelle help

15

background image

Toetsen boven op uw smartphone

Vergrendelen

Het scherm en toetsenbord vergrendelen of ontgrendelen.

Toetsen rechts op uw smartphone

Volume/Mute

• Druk op de bovenste en onderste toetsen om het volume te

wijzigen.

• Houd de bovenste of onderste toets ingedrukt om het volgende of

vorige mediabestand af te spelen.

• Druk op de bovenste of onderste toets om in of uit te zoomen

voordat u een foto of video maakt.

• Druk de middelste toets om een gesprek of het volume te

dempen.

Rechtersneltoets

• Open de camera, indien ondersteund. Om een foto te maken,

drukt u opnieuw op de sneltoets.

• U kunt de functie van deze toets ook aanpassen.

Toetsenbord

Shift

Hoofdletters invoeren.

Alt

Het andere teken invoeren dat op een toets staat.

Symbol-toets

De symbolenlijst openen.

Backspace/Delete

Het vorige teken of een geselecteerd item verwijderen.

Enter

Een item selecteren.

Luidspreker

De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen.