BlackBerry Bold 9930 9900 - Op een uitnodiging voor een vergadering reageren

background image

Op een uitnodiging voor een vergadering reageren

1.

Druk in een uitnodiging voor een vergadering op de toets

.

2.

Klik op Accepteren, Voorlopig beschikbaar of Afwijzen.

3.

Als u een gemachtigde uitnodiging voor een vergadering hebt afgewezen, voert u een van de volgende acties uit:
• Klik op Afwijzen om de vergadering af te wijzen.
• Klik op Machtigen om de afzender weer tot de gemachtigde te maken zodat de afzender een ander kan

machtigen.

4.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Klik op Antwoord verzenden als u het antwoord wilt verzenden zonder opmerkingen toe te voegen.
• Klik op Opmerkingen toevoegen als u een opmerking wilt toevoegen aan uw antwoord. Typ een reactie. Druk op

de toets

> Verzenden.

Opmerking: Als u een uitnodiging voor een vergadering verwijdert uit de berichtentoepassing voordat u deze uitnodiging
accepteert of afwijst, wordt de vergadering verwijderd uit de e-mailtoepassing op uw computer.