BlackBerry Bold 9930 9900 Help

background image

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones

Versie: 7.1

Gebruikershandleiding

background image

Gepubliceerd: 2012-11-21

SWD-20121121090724009

background image

Inhoudsopgave

Snelle help ................................................................................................................................................... 9

Aan de slag: Uw smartphone ........................................................................................................................ 9
Populaire onderwerpen .............................................................................................................................. 28
Populaire tips ............................................................................................................................................. 33
Algemene problemen oplossen ................................................................................................................... 42

Tips en snelkoppelingen ............................................................................................................................. 47

Tips: sneller werken .................................................................................................................................... 47
Tips: de levensduur van de batterij verlengen .............................................................................................. 48
Tips: toepassingen zoeken .......................................................................................................................... 49
Tips: maak ruimte vrij voor uw muziek, afbeeldingen, video's en bestanden ................................................. 50
Tips: maak ruimte vrij om de prestaties van uw smartphone te optimaliseren ............................................... 51
Tips: De software bijwerken ........................................................................................................................ 52
Tips: uw gegevens beschermen .................................................................................................................. 52
Tips: indicatoren gebruiken ........................................................................................................................ 53
Snelkoppelingen: telefoon .......................................................................................................................... 54
Snelkoppelingen: berichten ........................................................................................................................ 55
Snelkoppelingen: Bestanden en bijlagen ..................................................................................................... 56
Snelkoppelingen: typen met het fysieke toetsenbord ................................................................................... 57
Snelkoppelingen: media ............................................................................................................................. 58
Snelkoppelingen: Browser .......................................................................................................................... 59
Snelkoppelingen: Zoeken ........................................................................................................................... 61
Snelkoppelingen: Kaarten ........................................................................................................................... 61
Snelkoppelingen: Agenda ........................................................................................................................... 61
Problemen oplossen: Snelkoppelingen ....................................................................................................... 62

Telefoon ..................................................................................................................................................... 63

Hoe kan ik: Telefoon ................................................................................................................................... 63
Problemen oplossen: Telefoon .................................................................................................................... 83

background image

Spraakopdrachten ..................................................................................................................................... 87

Hoe kan ik: Spraakopdrachten .................................................................................................................... 87
Problemen oplossen: Spraakopdrachten .................................................................................................... 89

Berichten ................................................................................................................................................... 91

Hoe kan ik: Berichtentoepassing ................................................................................................................ 91
Problemen oplossen: Berichtentoepassing ............................................................................................... 129

Bestanden en bijlagen .............................................................................................................................. 135

Hoe kan ik: Bestanden ............................................................................................................................. 135
Problemen oplossen: Bestanden .............................................................................................................. 142

Media ...................................................................................................................................................... 144

Hoe kan ik: Media .................................................................................................................................... 144
Problemen oplossen: Media ..................................................................................................................... 161

Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................................... 165

Hoe kan ik: Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................. 165
Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen ................................................................... 169

Browser ................................................................................................................................................... 170

Hoe kan ik: Browser ................................................................................................................................. 170
Tips: Browser ........................................................................................................................................... 183
Problemen oplossen: Browser .................................................................................................................. 185

Agenda .................................................................................................................................................... 187

Hoe kan ik: Agenda .................................................................................................................................. 187
Tips: Agenda ............................................................................................................................................ 196
Problemen oplossen: Agenda ................................................................................................................... 197

Contactpersonen ...................................................................................................................................... 199

Hoe kan ik: Contactpersonen .................................................................................................................... 199
Problemen oplossen: Contactpersonen ..................................................................................................... 209

Klok ......................................................................................................................................................... 211

background image

Hoe kan ik: Klok ....................................................................................................................................... 211
Problemen oplossen: Klok ........................................................................................................................ 214

Taken en memo's ..................................................................................................................................... 216

Een taak of memo maken ......................................................................................................................... 216
Een taak of memo verzenden .................................................................................................................... 216
Een taak of memo wijzigen of verwijderen ................................................................................................. 216
De status van een taak wijzigen ................................................................................................................ 216
Voltooide taken verbergen ........................................................................................................................ 217
Taken in de agenda weergeven ................................................................................................................. 217
Taken en memo's synchroniseren ............................................................................................................ 217
Informatie over categorieën ...................................................................................................................... 219
Een contactpersoon, taak of memo categoriseren ..................................................................................... 220
Een categorie maken voor contacten, taken of memo's ............................................................................. 220
De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van

berichten ............................................................................................................................................ 220

Typen ...................................................................................................................................................... 222

Hoe kan ik: Typen ..................................................................................................................................... 222
Problemen oplossen: Typen ..................................................................................................................... 229

Toetsenbord ............................................................................................................................................. 231

Hoe kan ik: Toetsenbord ........................................................................................................................... 231

Taal ......................................................................................................................................................... 234

Hoe kan ik: Taal ....................................................................................................................................... 234
Problemen oplossen: Taal ........................................................................................................................ 236

Schermweergave ..................................................................................................................................... 237

Hoe kan ik: Schermweergave .................................................................................................................... 237
Problemen oplossen: Schermweergave .................................................................................................... 242

GPS-technologie ...................................................................................................................................... 244

Hoe kan ik: GPS-technologie .................................................................................................................... 244
Problemen oplossen: GPS-technologie ..................................................................................................... 246

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 247

Hoe kan ik: Kompas ................................................................................................................................. 247

Kaarten .................................................................................................................................................... 249

Hoe kan ik: Kaarten .................................................................................................................................. 249
Personaliseren: Kaarten ........................................................................................................................... 253
Problemen oplossen: Kaarten ................................................................................................................... 255

Toepassingen ........................................................................................................................................... 256

Hoe kan ik: Toepassingen ......................................................................................................................... 256
Problemen oplossen: Toepassingen .......................................................................................................... 258

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 262

Hoe kan ik:BlackBerry ID .......................................................................................................................... 262

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 264

Hoe kan ik: BlackBerry Device Software .................................................................................................... 264
Problemen oplossen: BlackBerry Device Software ..................................................................................... 266

Verbindingen beheren .............................................................................................................................. 268

Mobiel netwerk ........................................................................................................................................ 268
Wi-Fi-technologie ..................................................................................................................................... 275

De modus Mobile Hotspot ........................................................................................................................ 286

Hoe kan ik: de modus Mobile Hotspot ....................................................................................................... 286
Problemen oplossen: de modus Mobile Hotspot ........................................................................................ 289

Bluetooth-technologie .............................................................................................................................. 291

Hoe kan ik: Bluetooth-technologie ............................................................................................................ 291
Problemen oplossen: Bluetooth-technologie ............................................................................................. 299

NFC-technologie ...................................................................................................................................... 303

Hoe kan ik: NFC-technologie .................................................................................................................... 303
Problemen oplossen: NFC-technologie ..................................................................................................... 309

background image

Mediaserver ............................................................................................................................................. 311

Hoe kan ik: Mediaserver ........................................................................................................................... 311

Slimme accessoires .................................................................................................................................. 313

Informatie over de toepassing Slimme accessoires .................................................................................... 313
Een nieuw dock instellen .......................................................................................................................... 313
Een dockprofiel wijzigen ........................................................................................................................... 313
Een opgeslagen dockprofiel verwijderen ................................................................................................... 314

Vermogen en batterij ................................................................................................................................ 315

Hoe kan ik: Voeding en batterij ................................................................................................................. 315
Problemen oplossen: vermogen en de batterij ........................................................................................... 319

Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................................................. 320

Hoe kan ik: Opslagruimte en mediakaarten ............................................................................................... 320
Problemen oplossen: Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................ 326

Zoeken ..................................................................................................................................................... 328

Hoe kan ik: Zoeken ................................................................................................................................... 328
Problemen oplossen: Zoeken .................................................................................................................... 332

Beveiliging ............................................................................................................................................... 334

Hoe kan ik: Beveiliging ............................................................................................................................. 334
Problemen oplossen: Beveiliging .............................................................................................................. 366

Serviceboeken en diagnostische rapporten ............................................................................................... 368

Een diagnoserapport uitvoeren, weergeven, verzenden of verwijderen ....................................................... 368
Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen .............................................................................. 368
Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten ................................................................ 369
Uw smartphonemodelnummer en versie van de BlackBerry Device Software opzoeken ............................. 369
Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden ................................................................................. 369

Synchronisatie ......................................................................................................................................... 371

Hoe kan ik: Synchronisatie ....................................................................................................................... 371
Problemen oplossen: Synchronisatie ........................................................................................................ 374

background image

Opties voor toegankelijkheid ..................................................................................................................... 376

Hoe kan ik: Toegankelijkheid .................................................................................................................... 376

Rekenmachine ......................................................................................................................................... 382

Rekenmachine gebruiken ......................................................................................................................... 382
Eenheden omrekenen .............................................................................................................................. 382

Verklarende woordenlijst .......................................................................................................................... 383

Wettelijke bepalingen ............................................................................................................................... 385