BlackBerry Bold 9930 9900 - Klávesové zkratky: Média

background image

Klávesové zkratky: Média

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Zvukové a video soubory

Pozastavení zvukového nebo video souboru

Stiskněte klávesu Ztlumit na pravé straně smartphonu
BlackBerry.

Obnovení přehrávání zvukového nebo video souboru

Znovu stiskněte klávesu Ztlumit.

Přehrání dalšího zvukového souboru

Stiskněte a přidržte klávesu Zvýšení hlasitosti na pravé
straně smartphonu.

Uživatelská příručka

Tipy a klávesové zkratky

57

background image

Přehrání předchozího zvukového souboru

Stiskněte a přidržte klávesu Snížení hlasitosti na pravé
straně smartphonu.

Zapnutí funkce zesílení zvuku při použití náhlavní soupravy Stiskněte klávesu Zvýšení hlasitosti, dokud nedojde

k zapnutí funkce zesílení zvuku.

Obrázky

Přiblížení

Stiskněte klávesu I

Oddálení

Stiskněte klávesu O

Posunutí nahoru

Stiskněte klávesu 2

Posunutí dolů

Stiskněte klávesu 8

Posunutí doprava

Stiskněte klávesu 6

Posunutí doleva

Stiskněte klávesu 4

Otočení

Stiskněte klávesu L.

Fotoaparát a videokamera

Přiblížení před pořízením obrázku nebo nahráním videa

Stiskněte klávesu Zvýšení hlasitosti.

Oddálení před pořízením obrázku nebo nahráním videa

Stiskněte klávesu Snížení hlasitosti.

Pořízení obrázku

Stiskněte klávesu Komfort na pravé straně smartphonu.