BlackBerry Bold 9930 9900 - Změna hesla pro blokování hovorů

background image

Změna hesla pro blokování hovorů

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2.

¨Stiskněte klávesu

> Možnosti > Blokování hovorů.

3.

Stiskněte klávesu

> Změnit heslo.