BlackBerry Bold 9930 9900 - Nelze spárovat se zařízením podporujícím technologii Bluetooth

background image

Nelze spárovat se zařízením podporujícím technologii

Bluetooth

Zkuste následující kroky:

• Ověřte, zda je smartphone BlackBerry kompatibilní se zařízením podporujícím technologii Bluetooth. Další informace

naleznete v dokumentaci dodané se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

• Pokud neznáte přístupový klíč zařízení podporujícího technologii Bluetooth, naleznete jej v dokumentaci dodané se

zařízením podporujícím technologii Bluetooth.

• Pokud smartphone nedetekuje zařízení podporující technologii Bluetooth, které s ním chcete spárovat, zkuste na

krátkou dobu nastavit smartphone jako zjistitelný. Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části
obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa připojení. Klikněte na možnost Sítě a připojení > Připojení Bluetooth.
Klikněte na možnost Přidat nové zařízení. Klikněte na možnost Naslouchat.Zařízení podporující technologii Bluetooth
mohou váš smartphone detekovat až po dobu dvou minut.

• Pokud zařízení s podporou technologie Bluetooth používá baterii, připojte ho ke zdroji napájení. Pokud je u některých

zařízení nabití baterie příliš nízké, zařízení se nemusí podařit spárovat.

• Vypněte šifrování pro připojení Bluetooth mezi smartphonem a zařízením podporujícím technologii Bluetooth. Na

domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa připojení.
Klikněte na možnost Sítě a připojení > Připojení Bluetooth. Zvýrazněte zařízení podporující technologii Bluetooth.
Stiskněte klávesu

> Vlastnosti zařízení. Zrušte zaškrtnutí políčka Šifrování. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Technologie Bluetooth

289

background image

• Je-li zapnutý režim Mobile Hotspot, ověřte, že se pokoušíte o připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth

pomocí profilů Handsfree, Náhlavní souprava, Sériový port a Telefonická síť.