BlackBerry Bold 9930 9900 - Nahrazení nebo sloučení kontaktů prostřednictvím serveru pro zálohování kontaktů poskytovatele bezdrátových služeb

background image

Nahrazení nebo sloučení kontaktů prostřednictvím serveru pro zálohování

kontaktů poskytovatele bezdrátových služeb

K provedení tohoto úkolu bude nutné se zaregistrovat pro službu zálohování kontaktů poskytovatele bezdrátových služeb
a zazálohovat telefonní seznam SIM karty na serveru pro zálohování kontaktů poskytovatele bezdrátových služeb. Při
vložení nové SIM karty do smartphonu BlackBerry můžete zvolit, zda chcete telefonní seznam SIM karty nahradit kontakty
nebo sloučit s kontakty, které jste zazálohovali na server pro zálohování kontaktů poskytovatele bezdrátových služeb.

1.

Vložte novou nebo jinou SIM kartu do smartphonu.

2.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.

3.

Při zobrazení výzvy k registraci pro službu zálohování kontaktů vyberte možnost Ano.
• Chcete-li nahradit telefonní seznam SIM karty kontakty zálohovanými na serveru pro zálohování kontaktů

poskytovatele bezdrátových služeb, klikněte na možnost Odstranit.

• Chcete-li sloučit telefonní seznam SIM karty s kontakty zálohovanými na serveru pro zálohování kontaktů

poskytovatele bezdrátových služeb, klikněte na možnost Neodstraňovat.

4.

Klikněte na možnost Další.

Uživatelská příručka

Kontakty

203