Nápověda pro BlackBerry Bold 9930 9900

background image

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones

Verze: 7.1

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2012-11-21

SWD-20121121085614697

background image

Obsah

Rychlá nápověda .......................................................................................................................................... 9

Začínáme: Váš smartphone .......................................................................................................................... 9
Populární témata ........................................................................................................................................ 28
Populární tipy ............................................................................................................................................. 33
Odstraňování běžných problémů ................................................................................................................ 41

Tipy a klávesové zkratky ............................................................................................................................. 46

Tipy: Rychlé provádění úkonů ..................................................................................................................... 46
Tipy: Prodloužení životnosti baterie ............................................................................................................. 47
Tipy: Hledání aplikací ................................................................................................................................. 48
Tipy: Uvolnění paměti pro hudbu, obrázky, videa a soubory ......................................................................... 49
Tipy: Uvolnění paměti pro optimalizaci výkonu smartphonu ......................................................................... 50
Tipy: Aktualizace softwaru .......................................................................................................................... 51
Tipy: Ochrana informací ............................................................................................................................. 51
Tipy: Správa indikátorů ............................................................................................................................... 52
Klávesové zkratky: Telefon .......................................................................................................................... 53
Klávesové zkratky: Zprávy ........................................................................................................................... 54
Klávesové zkratky: Soubory a přílohy ........................................................................................................... 55
Klávesové zkratky: Psaní pomocí fyzické klávesnice .................................................................................... 56
Klávesové zkratky: Média ............................................................................................................................ 57
Klávesové zkratky: Prohlížeč ....................................................................................................................... 58
Klávesové zkratky: Hledání ......................................................................................................................... 60
Klávesové zkratky: Mapy ............................................................................................................................. 60
Klávesové zkratky: Kalendář ....................................................................................................................... 60
Odstraňování problémů: Klávesové zkratky ................................................................................................. 61

Telefon ....................................................................................................................................................... 62

Jak na to: Telefon ....................................................................................................................................... 62
Odstraňování problémů: Telefon ................................................................................................................. 81

background image

Hlasové příkazy .......................................................................................................................................... 85

Jak na to: Hlasové příkazy ........................................................................................................................... 85
Odstraňování problémů: Hlasové příkazy .................................................................................................... 87

Zprávy ........................................................................................................................................................ 89

Jak na to: Aplikace Zprávy .......................................................................................................................... 89
Odstraňování problémů: Aplikace Zprávy .................................................................................................. 126

Soubory a přílohy ...................................................................................................................................... 132

Jak na to: Soubory .................................................................................................................................... 132
Odstraňování problémů: Soubory .............................................................................................................. 139

Média ...................................................................................................................................................... 140

Jak na to: Média ....................................................................................................................................... 140
Odstraňování problémů s médii ................................................................................................................ 157

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................................... 161

Jak na to: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ............................................................................................... 161
Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy ......................................................................... 165

Prohlížeč .................................................................................................................................................. 166

Jak na to: Prohlížeč .................................................................................................................................. 166
Tipy: Prohlížeč ......................................................................................................................................... 179
Odstraňování problémů: Prohlížeč ............................................................................................................ 181

Kalendář .................................................................................................................................................. 182

Jak na to: Kalendář ................................................................................................................................... 182
Tipy: Kalendář .......................................................................................................................................... 191
Odstraňování problémů: Kalendář ............................................................................................................ 192

Kontakty .................................................................................................................................................. 194

Jak na to: Kontakty ................................................................................................................................... 194
Odstraňování problémů: Kontakty ............................................................................................................. 204

Hodiny ..................................................................................................................................................... 205

background image

Jak na to: Hodiny ...................................................................................................................................... 205
Odstraňování problémů: Hodiny ............................................................................................................... 208

Úkoly a poznámky .................................................................................................................................... 210

Vytvoření úkolu nebo poznámky ................................................................................................................ 210
Odesílání úkolu nebo poznámky ............................................................................................................... 210
Změna nebo odstranění úkolu nebo poznámky ......................................................................................... 210
Změna stavu úkolu ................................................................................................................................... 211
Skrytí dokončených úkolů ......................................................................................................................... 211
Zobrazení úkolů v kalendáři ...................................................................................................................... 211
Synchronizace úkolů a poznámek ............................................................................................................. 211
Informace o kategoriích ............................................................................................................................ 213
Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek ................................................................................................... 213
Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky ............................................................................ 214
Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek ............................................................................... 214

Zadávání .................................................................................................................................................. 215

Jak na to: Zadávání ................................................................................................................................... 215
Odstraňování problémů: Zadávání ............................................................................................................ 222

Klávesnice ............................................................................................................................................... 223

Jak na to: Klávesnice ................................................................................................................................ 223

Jazyk ....................................................................................................................................................... 226

Jak na to: Jazyk ........................................................................................................................................ 226
Odstraňování problémů: Jazyk .................................................................................................................. 228

Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................................ 229

Jak na to: Zobrazení na obrazovce ............................................................................................................ 229
Odstraňování problémů: Zobrazení na obrazovce ...................................................................................... 234

Technologie GPS ...................................................................................................................................... 236

Jak na to: Technologie GPS ...................................................................................................................... 236
Odstraňování problémů: Technologie GPS ................................................................................................ 237

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 239

Jak na to: Kompas .................................................................................................................................... 239

Mapy ....................................................................................................................................................... 241

Jak na to: Mapy ........................................................................................................................................ 241
Přizpůsobení: Mapy .................................................................................................................................. 245
Odstraňování problémů: Mapy .................................................................................................................. 247

Aplikace ................................................................................................................................................... 248

Jak na to: Aplikace ................................................................................................................................... 248
Odstraňování problémů: Aplikace ............................................................................................................. 250

Účet BlackBerry ID ................................................................................................................................... 254

Jak na to: Účet Účet BlackBerry ID ........................................................................................................... 254

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 256

Jak na to: BlackBerry Device Software ...................................................................................................... 256
Odstraňování problémů: BlackBerry Device Software ................................................................................ 258

Správa připojení ....................................................................................................................................... 260

Mobilní síť ................................................................................................................................................ 260
Technologie Wi-Fi ..................................................................................................................................... 266

Režim Mobile Hotspot .............................................................................................................................. 276

Jak na to: Režim Mobile Hotspot ............................................................................................................... 276
Odstraňování problémů: Režim Mobile Hotspot ........................................................................................ 279

Technologie Bluetooth ............................................................................................................................. 281

Jak na to: Technologie Bluetooth .............................................................................................................. 281
Odstraňování problémů: Technologie Bluetooth ........................................................................................ 289

Technologie NFC ...................................................................................................................................... 292

Jak na to: Technologie NFC ...................................................................................................................... 292
Odstraňování problémů: Technologie NFC ................................................................................................ 298

background image

Server médií ............................................................................................................................................. 300

Jak na to: Server médií ............................................................................................................................. 300

Inteligentní příslušenství ........................................................................................................................... 302

Informace o aplikaci Inteligentní příslušenství ........................................................................................... 302
Nastavení nové dokovací kolébky .............................................................................................................. 302
Změna profilu dokovací kolébky ................................................................................................................ 302
Odstranění uloženého profilu dokovací kolébky ......................................................................................... 303

Napájení a baterie .................................................................................................................................... 304

Jak na to: Napájení a baterie ..................................................................................................................... 304
Odstraňování problémů: Napájení a baterie .............................................................................................. 308

Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................................... 309

Jak na to: Úložný prostor a paměťové karty ............................................................................................... 309
Odstraňování problémů: Úložný prostor a paměťové karty ......................................................................... 315

Hledání .................................................................................................................................................... 316

Jak na to: Vyhledávání .............................................................................................................................. 316
Odstraňování problémů: Vyhledávání ........................................................................................................ 320

Zabezpečení ............................................................................................................................................ 321

Jak na to: Zabezpečení ............................................................................................................................. 321
Odstraňování problémů: Zabezpečení ....................................................................................................... 351

Knihy služeb a diagnostické zprávy ........................................................................................................... 353

Spuštění, zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky ............................................................ 353
Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb .......................................................................................... 353
Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky ..................................................................................... 354
Zjištění čísla modelu smartphonu a verze systému BlackBerry Device Software ......................................... 354
Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky .......................................................................................... 354

Synchronizace ......................................................................................................................................... 356

Jak na to: Synchronizace .......................................................................................................................... 356
Odstraňování problémů: Synchronizace .................................................................................................... 358

background image

Možnosti přístupu ..................................................................................................................................... 361

Jak na to: Usnadnění přístupu .................................................................................................................. 361

Kalkulátor ................................................................................................................................................ 367

Použití kalkulátoru .................................................................................................................................... 367
Převody jednotek ..................................................................................................................................... 367

Glosář ...................................................................................................................................................... 368

Právní upozornění .................................................................................................................................... 370